Pagdating ng mga hapones sa pilipinas

Ang Banal na Espiritu ay hinipo ako upang isalin ito sa bersiyong Pilipino na mas madaling maunawaan nating mga Pilipino, at malapit sa ating mga puso.

Upang mas madaling maintindihan, ginamit ang Taglish o ang pagsalin sa Pilipino na may halong .

Mga 20 taon na ang nakalilipas ay natagpuan ako ng Panginoong Hesukristo.

Nabulag ako noon ng relihiyon ko at naniwalang ako ay patungong langit dahil sa aking mga mabubuting gawa.

Kaagad, akin silang sinabihan na kami ay mayroon ng buhay na relasiyon sa Panginoong Hesuskristo.

Sa ngayon, puwede nang ipahayag ang ganitong emosyon kahit wala ang diyata.Hanggang isang araw ipinakita Niya sa akin na ako ay naliligaw at nangangailangan ng Tagapagligtas.Ang pagbabagong ito ay hindi katanggap-tanggap sa aking butihing ina. ay “pagwawaksi sa lumang kalakaran at moralidad panlipunan habang kinikilala nang may pagpuna ang pagsulpot ng bagong moralidad at kalakaran...” (Dizon, Romeo G. Kung hindi kaya siya si Dan Merton, na kapitan ng koponan ng football sa Unibersidad ng Southern California at angkan ng milyonaryong Merton sa Hollywood, ay pintuhuinang sa pamamagitan ng kable ay ipinahanda ng kanyang ama buhat sa Hollywood upang kanyang matirhan. Kahit na siya nag-iisa sa kubyerta, at nagsisitalim ang kanilang mga mata sa pagtanaw sa kanya. Humigit-kumulang, tumanggap siya ng isang kable mula sa Hollywood na humigit-kumulang ay ganito ang sinasabi: “KUNG IBIG MONG MABUHAY HANGGANG PASKO SA PILING NG IYONG ASAWANG KANAKA, HUWAG KANG MAGKAKAMALING TUMUNTONG SA UNANG BAITANG NG ATING HAGDANAN... Minsang ipininid niya ang pinto ng kanyang kamarote, ang maluwang na laylayan ng isang paa ng “pajama”Natatawa lamang si Merton sa harap ng nangyayari sa kanya. Nang umuwi si Merton, halos ang mga kasabay rin niya sa malalo na mga debutante ang kanyang kasamang umuwi, ngunit hindi na gaya ng dati. “Ako’y nag-asawa sa aking iniibig, dahil ako’y sumunod sa tibok ng puso ko at hindi sa Disyembre na nang sila’y papauwi sa Los Angeles. Sa loob ng kanilang suite de luxe sa bapor ay inisa-isa ni Merton kay Noime kung gaano magiging kasaya ang kanilang Pasko.

Search for pagdating ng mga hapones sa pilipinas:

pagdating ng mga hapones sa pilipinas-32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng mga hapones sa pilipinas”